Välkommen till Åke Johansson

Jag har arbetat med utveckling på olika nivåer i organisationer  från chefs- och ledarutveckling till grupp-, organisations- och affärsutveckling.  

Min bakgrund är civilekonom från Handels i Göteborg och Master of Science i Gestalt i organisationer från Gestaltakademin i Skandinavien.

Mina erfarenheter är att utveckling kan leda till förändring när man fokuserar på att ”bli mer av det/den man är” och att det ibland inte leder till en förändring när man försöker bli den man inte är.

Konkret innebär det att förändring är en möjlig positiv effekt av ett utvecklingsarbete. Förändring är alltså inte målet utan ett resultat av en process med ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

I mitt arbete som konsult har jag alltid utgått från där organisationen och individerna befunnit sig, eftersom den eller de inte kan vara någon eller annat än den de är. Det betyder att acceptans av nuläget  utgör grunden för all framgångsrik utveckling och möjlig förändring.

En annan erfarenhet jag gjort är att många svårigheter i organisationer inte utgörs av problem som man vill lösa, utan av dilemman som man behöver lära sig att hantera. Ett dilemma består av två motsatser, polariteter som är ömsesidigt beroende av varandra.

För en individ kan det handla om frihet och tillhörighet, för en grupp kan det röra sig om individuellt-  och lagarbete. För en organisation kan det handla om vad man vill bevara och vad man vill utveckla/förändra.

Det ställer krav på ett ”både/och” tänkande istället för det mera traditionella ”antingen/eller” tänkande för att utveckling skall leda till varaktiga förändringar.

Grundläggande i all utveckling är medvetenhet, vi kan inte förbättra eller förändra något som vi inte är medvetna om. Ökad medvetenhet är en förändring i sig och kan bidra till en positiv utveckling för individer såväl som för grupper och organisationer.

En av hörnstenarna  i min teoretiska grund är gestaltpsykologin och lagen om Pregnanz.  Kortfattat säger den att människor gör så gott de kan i den omgivning de finns och verkar i,  givet det omgivningen tillåter dem att göra och utveckla. Människor vill organisera saker på sitt bästa sätt, eftersom de vill att det bästa skall inträffa för dem

Hör av dig  om du tycker detta låter intressant och spännande