Under mina år som chef och konsult har jag arbetat med förändringsledning i små och stora företag. Jag har också gått en ettårig kurs som förändringsledare som leddes av Bo Ahrenfeldt. Jag har också arbetat som handledare för  flera grupper som gått en ettårig kurs i förändringsledning på Gestaltakademin i Skandinavien.

Egentligen är begreppet förändringsledare mycket märkligt, eftersom det är utveckling som kan leda till förändring. Dvs. förändring utgör inte målet utan är en möjlig positiv effekt av ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

För att åstadkomma en  positiv förändring måste man ofta genomföra en utveckling som leder till en förändring av 2;a ordningen, dvs. förändra systemet man verkar i, inte endast försöka åstadkomma förändring inom ett och samma system.

För din-X innebar detta att vi erbjöd servicebutiker, gatukök, bilverkstäder och andra verksamheter som hotades av de stora bensinbolagens serviceutveckling att sätta upp en mindre bensinstation framför den egna rörelsen. Genom detta utvecklingsarbete lyckades bolaget fördubbla antalet stationer på den svenska marknaden på ett par år och öka konkurrensförmågan hos en mängd mindre företag på den svenska marknaden.

Ett annat exempel var när vi på Stena Line gick från att enbart vara transportör till att bli både och, dvs. transportör och arrangör  när vi lanserade kompletta bussresepaket för svenska och norska bussarrangörer, vilket medförde att Stena Line kunde öka sina marknadsandelar och dessutom öka lönsamheten gentemot denna kundgrupp.

Ett tredje bra exempel var utveckling av IKEA; restaurangverksamhet i USA. Här kunde vi bl.a. erbjuda en och samma rätt i tre olika storlekar, mini, midi och maxi och därmed tillgodose alla typer av kunder i varuhuset. Detta har sedan introducerats på samtliga IKEA Restaurang & Cafe runt om i världen.