När jag tog min Master examen i Gestalt i organisationer skrev jag en uppsats om Golf och Ledarskap. Det paradoxala är att knappas någon spelar golf för att utveckla sitt ledarskap och ändå utgör golf en utmärkt metafor för ett ledarskap.

Båda utgår från att du agerar med ökad medvetenhet när du hanterar olika situationer. Du låter situationen råda. Där du är oavsett om du är på jobbet eller på golfbanan.

Det kan handla om hur du tar in information om läget, hur du fattar beslut, hur du hanterar både med- och motgångar, hur du är i kontakt med andra du arbetar med eller spelar med.

Fördelen med golf är att där får du omedelbar feedback efter varje beslut, efter varje slag. Golf gör det möjligt att lära dig uppmärksamma det som sker, att inte direkt värdera det du gör. Istället för att ställa dig frågan ”vad gör jag för fel?” kan du pröva att fråga ”vad gör jag, vad är det som händer?”

Jag kan skapa en ett sammanhang där jag nyfiket observerar vad som händer utan att jag dömer och värderar det. Och om jag kan fokusera på själv processen, på mitt tempo, min acceleration, min bollträff så kan jag förändra mitt beteende.

Ledarskap är något man förtjänar genom att fortlöpande reflektera över de erfarenheter man gjort och gör, det är inte ett yrke. Här kan golfen utgöra en bra arena för självreflektioner.

Allt detta och mera kan du läsa om i min uppsats, Golf som metafor för Ledarskap, den finns på Gestaltakademins hemsida. www.gestaltakademin.se

Det paradoxala var att cheferna som ingick i min studie och uppsats, var mer medvetna om sitt beteende på golfbanan än de var i sina vanliga chefs- och ledarroller.

ledarskap

Modeller

Här hittar du tre konkreta arbetsmodeller för dig som vill utveckla ditt ledarskap med hjälp av golf som metafor:

Modell 1 – Energicykeln. Den beskriver processen som du går igenom när du spelar golf, vid varje slag går du omedvetet igenom dessa faser från intryck till mobilisering av energi, handling, kontakt,  reflektion och lärande.
Energicykel för energicykel_for_golfspel

Modell 2 – Lärcykeln. Den här kan du använda dig av när du spelar färdigt en golfrunda. Ta dig tid och öka din egen medvetenhet hur du spelade, hur du reagerade,  hur du hanterade med- och motgång, vad det var du lärde dig om dig själv denna gång.
larcykel

Modell 3 – Scorekort.  Ett scorekortet  som du kan använda istället för ditt vanliga scorekort eller som komplement till detta.  Här noterar du dina slag, fördelar dem på långa slag, närspelsslag och puttar. Anteckna dina tankar, reaktioner, känslor, störningar som dyker upp. Avslutarmed att skriva ner det du lärt dig om dig själv som golfspelare och hur du ledde dig själv under golfrundan.
scorecard